DOMIFLEX

ALTA QUALITAT, MODERN I ELEGANT

Estàndar:

 • Soport amb trapeci
 • Lames de fusta de faig
 • Baranes integrades de fusta/acer
 • Sistema de magatzamatge i transport
 • Panell de revestiment interior
 • Cubriment tapa per motor
 • Sistema de tall de corrent automàtic

Garanties de seguretat:

 • Fusible primari en el endoll d'alimentació
 • Fusible secundari
 • Protecció sobreescalfament
 • Sistema de desconexió de funcions
 • Mando amb posició de desconexió amb clau
 • Cables amb reforç espiral especial
 • Sistema guia anti plegs protector de cable
 • IPX4 resistent l' aigua
 • Baranes homologades a flexió i torsió