Bidet de plàstic

Bidet acoplable a l'alçaa de wc econòmica

Bidet de plàstic, i s'acopla directament sobre els elevadors de wc i queda completament integrat en el seu interior.