HIGIENE

La higiene diària atorga grans beneficis i hauria de realitzar-se amb la màxima, intimitat i independència possible i sobre tot amb seguretat.

  • Estris d'higiene

    Estris d'higiene