ALOVA MONOBLOC

Matalàs ALOVA amb descàrrega per taloneres.

Pacients amb risc d'escares «mig a elevat».

Ajuda en el tractament de nivell 1 a 2 en la zona de recolçament depenent del judicio clínic.
Enfortiment de la gestió dels riscos a nivell dels talons.

• Funcionalitat: disminució dels valors de pressió per densitats adaptades a cada zona del cossos.
• Eficàcia: millora del flux vascular a nivell del taló per inclinació integrada a la zona dels peus.
• Seguretat: reducció al mínim de risc antihigiènic per una protecció integral tècnicament provada.
• Confort: acompanyament dels moviments del cos.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS :

  • Matalàs monobloc multidensitat.
  • Escuma modelada viscoelàstica ALOVA. 
  • Densitat: 80 kg/m3.
  • Base en escuma doble motllura, de densitat variable depenent de la destinació i el pes de la persona ( 120kg, 130kg, 150 kg)
  • Funda extraïble.